Cílené věcné dary jsou pro nadační fond rovněž velkou pomocí.

     Darovat lze nejen věc, ale také službu – například úklid, výrobu vizitek, bezplatný servis počítačů apod..

     Je samozřejmé, že i na věcný dar či dar poskytnutý formou služby, je možné uzavřít darovací smlouvu a vystavit příslušné potvrzení.
Odpis z daní

   Jakýkoliv Váš dar pro Nadační fond DRUHÁ ŠANCE je přínosem. Pro Vás může být přínosem nejen to,
že si uděláte radost podporou dobré věci, ale i to, že si dar odepíšete ze základu daně.

Dary a možnost snížení základu daně z příjmu podle:
 • §20, odst. 8 zákona o dani z příjmů právnických osob:
       hodnota daru musí činit alespoň 2000,- Kč, v úhrnu lze odečíst nejvýše 5% ze základu daně
       sníženého dle §34 zákona; tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni
       za účelem podnikání
 • dle §15, odst. 1 zákona o dani z příjmů fyzických osob:
       hodnota daru, která přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1000,- Kč v úhrnu lze odečíst
       nejvýše 10% ze základu daně