Hlavní program
Nadačního fondu DRUHÁ ŠANCE


- sdružovat lidi, kteří souhlasí s programem Nadačního fondu DRUHÁ ŠANCE a chtějí ho podpořit, popřípadě nabídnout
  své znalosti a schopnosti

- sdružovat lidi, kterých se tento problém týká a mají odvahu proti tomuto jevu bojovat a hledat smysl života,
  s následným zapojením do různých programů

- sdružovat odborné lékaře a psychology, kteří budou ochotni poskytovat v rámci tohoto projektu odbornou pomoc

- pomáhat lékařům a psychologům vybudovat patřičné zázemí a podporovat projekty k výše uvedenému problému

- vybudovat bezplatnou telefonní linku, emailové a webové poradenství , za podpory renomovaných odborníků

- podporovat nezávislé projekty zabývajících se danou problematikou jak na území České republiky, tak ve světě

- pořádat mezinárodní konference lékařů, psychologů a jiných odborníků se zaměřením na nalezení odpovědí z dané problematiky
  s následným eliminováním sebevražd ve světě

- pomáhat lidem, kterí přišli o osobu sobě blízkou, která spáchala sebevraždu

- spolupracovat se státními, nestátními i zahraničními organizacemi na potlačení tohoto celosvětového jevu