Finanční dar není jedinou formou možné pomoci, je to však rozhodně forma nejuniverzálnější a nejsnáze využitelná.

     Někteří dárci nám na náš účet vedený u České spořitelny a.s., číslo účtu: 1969188339/0800, poukazují pravidelně každý měsíc menší finanční hotovost, jiní podpoří náš nadační fond i větší finanční částkou za delší časové období, zpravidla jednou za rok.

     Finanční částku je možné poukázat z účtu na účet, složit v hotovosti u přepážky v bance, poslat poštovní poukázkou typu A, nebo předat proti stvrzence v hotovosti třeba při osobní schůzce.

     Na každý finanční dar je možné uzavřít darovací smlouvu. Dárcům rovněž můžeme vystavit potvrzení pro finanční úřad o přijetí daru.
Odpis z daní

   Jakýkoliv Váš dar pro Nadační fond DRUHÁ ŠANCE je přínosem. Pro Vás může být přínosem nejen to,
že si uděláte radost podporou dobré věci, ale i to, že si dar odepíšete ze základu daně.

Dary a možnost snížení základu daně z příjmu podle:
 • §20, odst. 8 zákona o dani z příjmů právnických osob:
       hodnota daru musí činit alespoň 2000,- Kč, v úhrnu lze odečíst nejvýše 5% ze základu daně
       sníženého dle §34 zákona; tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni
       za účelem podnikání
 • dle §15, odst. 1 zákona o dani z příjmů fyzických osob:
       hodnota daru, která přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1000,- Kč v úhrnu lze odečíst
       nejvýše 10% ze základu daně