Každý kdo souhlasí s programem Nadačního fondu DRUHÁ ŠANCE a chce se stát členem, může vyplnit přihlášku a podpořit takto fond minimálním příspěvkem 100,- Kc ročně.

     Vybudování silné členské základny může pomoci při jednání s případnými dárci a vytvořit podmínky pro připravované rozsáhlé programy nadačního fondu.
Je důležité ukázat všem lidem, že tento problém je mezi námi. Jsme ochotni s ním bojovat, vyjádřit tak podporu nadačnímu fondu a přispět i malou měrou k potlačení jevu jakým je sebevražda.

     Do budoucna může každý člen Nadačního fondu DRUHÁ ŠANCE, projeví-li zájem, najít uplatnění v připravovaném rozsáhlém programu tohoto fondu a bude moci osobně pomáhat lidem, kteří tuto pomoc potřebují.

     Každému členovi bude vystavena osobní karta, která bude zaslána zpět do jeho rukou.     Číslo účtu, kam lze zasílat členské příspěvky:

     1 9 6 9 1 8 8 3 3 9 / 0 8 0 0   (Česká spořitelna, a.s.)
     Jako variabilní symbol lze uvést datum narození ve formátu DDMMRRRR.
Přihláška:

Adobe Acrobat - Přihláška
( PDF )